Разделы сайта
Главные новости
ПРОФЕСІЯ - ТОКАР
ПРОФЕСІЯ - ТОКАР

Обробляє на токарному верстаті деталі, а також робить на них різьбу, свердлить тощо. Визначає, за допомогою якого інструменту і з якою швидкістю, на яку глибину потрібно різати. Працює по кресленнях. Є верстати, на яких можна виконувати лише один вид обробки, або універсальні верстати. Найбільш кваліфікованим вважається токар, що працює на універсальному токарному верстаті і виконує всі операції.

Професійно важливі якості: добрий зір, точний лінійний і об'ємний окомір, хорошу зорово-моторну координацію, технічне мислення, просторову уяву, стійкість уваги.

Споріднені професії: токар-універсал, верстатник широкого профілю, заточник, слюсар-ремонтник.

Повинен знати: будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; призначення і правила застосування звичайного і спеціального різального інструменту; кути, правила заточування і установлення різців і свердел; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки); призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин, відомості з основ електротехніки, матеріалознавства, технічного креслення тощо.

Повинен уміти: виконувати токарну обробку деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для обробки визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій. Нарізати зовнішню і внутрішню трикутну та прямокутну різьбу мітчиком або плашкою. Керувати верстатами (токарно-центровими) з висотою центрів 650-2000 мм під керівництвом токаря більш високої кваліфікації, допомагати під час установлення та знімання деталей, під час промірів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації. Прибирати верстат.

Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати знання з інформаційних технологій в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Специфічні вимоги:

Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства

Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993.

Медичні обмеження.

Термін навчання: 5,5 місяця.

Сфера професійного використання випускника: виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.


ПРОФЕСІЯ - ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК
Професія – ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

Електрогазозварник повинен уміти: виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій із вуглецевих сталей першої групи зварюваності, зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок.
Виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками і газокисневими різаками сталевого легковагового і важкого лому.
Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах.
Готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ.
Прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях.
Готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після зварювання.
Забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах.
Наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.
Читати прості креслення (до двох основних проекцій).
Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; перетворювачі; різаки, ацетиленові генератори; запобіжні затвори; газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави; основні прийоми підготовки кромок; види підготовки країв; вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види підготовки кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні; залишковий тиск газу в балонах, який допускається; правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і автоматичного зварювання в захисному газі і під шаром флюсу; габарити лому за Державним стандартом та ін.
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Сфера професійного використання випускника:
Виробництво машин та устаткування, ремонтні майстерні та ін.
ПРОФЕСІЯ - СТОЛЯР
Професія – СТОЛЯР

Столяр – робітник, який здійснює всі види обробки деревини:
• пиляння, стругання, довбання, свердління;
• розмічання та розкрій пиломатеріалів;
• вирізання заготовки;
• оздоблення, ґрунтування, шпаклювання, шліфування;
• збирання і монтування столярніихвиробів;
• лакування.
Умови роботи. Якщо столяр бере участь у виготовленні виробу, то, як правило, він працює в приміщенні – у майстерні чи в цеху. Робітник скріплює дерев’яні заготівлі, робить розмітку й обробку виробу за наявним кресленням. Кожен зі способів обробки деревини (пиляння, обробка, збирання) може виконуватися як вручну і за допомогою традиційних інструментів (пили, фуганка, долота, свердла, стамески), так і на спеціальних верстатах, залежно від розмірів і специфіки виробництва. У випадку, якщо столяр займається монтажем виробів (убудованих меблів, вікон, дверей та ін.) – то його робочим місцем є ті об’єкти, на яких виконується дана робота.
Медичні обмеження. Професія столяра не рекомендується особам, які мають захворювання дихальних шляхів, шкіри, кистей рук, варикозу, органів зору та кістково-суглобного апарату, порушення рухових функцій, вегетативну дисфункцію.
Вимоги до індивідуальних психологічних особливостей.
Добре розвинуті просторове, аналітичне, логічне та конструктивнемислення; охайність, стриманість, самоконтроль; уважність, пам'ять.
Високий рівень сприйнятливості (зорова та тактильна).
Орієнтація на професії класу «Людина-техніка».
Повинен знати: основні породи та дефекти деревини; правила поводження з електроінструментом.
Повинен уміти: виконувати прості столярні роботи. Обробляти деревину електроінструментом і вручну. Виготовляти і встановлювати прості столярні вироби.
Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.
Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Специфічні вимоги:
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
Термін навчання: 4,8 місяця.
Сфера професійного використання випускника:
Будівельна деревообробка і столярні будівельні роботи.

ПРОФЕСІЯ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Повинен знати: основні закони з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів. Сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт. Найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення.
Повинен уміти: установлювати та закладати деталі кріплення для освітлювальних проводок; установлювати скоби, крюки, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбувати проводи та кабелі; пробивати гнізда, отвори та борозин за готовим розмічанням вручну.
Загальнопрофесійні вимоги
Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і приймів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно – технічної освіти
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Специфічні вимоги
Вік – по закінченні терміну навчання не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
Термін навчання: 5,9 місяця.
Сфера професійного використання випускника: Будівництво; виконання електромонтажних робіт на будівництві; ремонт лінії електропередачі та розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілі електроенергії.
ЗНАЙОМСТВО З УЧБОВИМ ПРОЦЕСОМ У ДНЗ "ОЦПТО ДСЗ"
Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості здійснює професійне навчання за 25 ліцензованими робітничими професіями будівельної галузі, промисловості, деревообробки, сфери послуг, торгівлі. сучасна матеріально-технічна база, яка повністю відповідає потребам сучасного виробництва, дозволяє безробітним безкоштовно проходити навчання і перепідготовку за професіями, що користуються попитом на ринку праці. Навчально-виробничі майстерні та навчальні кабінети, оснащені інтерактивною електронною технікою, найсучаснішим обладнанням, приладами, пристроями, інструментом. Слухачі забезпечуються матеріалами та інструментами для навчання та роботи, в наявності необхідна кількість сировини та витратних матеріалів.
В програму навчання професійних перукарів входить безліч цікавих і унікальних дисциплін: чоловічі, жіночі, дитячі, модельні та спортивні стрижки; весільні, вечірні класичні та креативні зачіски; різноманітні види завивок, в тому числі перманент (завивка хімічним або електричним способом); сучасні методи укладання волосся з використанням різних електроінструментів: фенів, плойок, прасок, щипців та косметичних засобів: гелів, мусів, пінок, лаків; техніка фарбування волосся, мелірування, колористика - наука про поєднання відтінків кольору волосся і кольорів барвників з використанням сучасних технічних засобів, а також поєднання зачіски із зовнішністю, стильовим призначенням, одягом і макіяжем. Перукар повинен бути освіченим у питаннях гігієни, безпеки праці, володіти знаннями з матеріалознавства, хімії, анатомії, біології. Знати закони колористики, просторової композиції. Важливим компонентом професійного портрета перукаря є культура, уміння доброзичливо контактувати з людьми, знання етики та психології, історії перукарської справи.
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
 ЗАГОВОР ПО-РЕНИЙСКИ
(А провокация то, провалилась)


24.10.2016г. Состоялась внеочередная сессия ренийского райсовета. На повестке дня было несколько формальных вопросов. Устроители сессии (предрайсовета О.Зуев и зам. Ю.Циомик), акцентировали внимание депутатов и гостей, на главном для них вопросе: Оказание недоверия главе РГА С.Белюку. По ходу выступления депутатов и гостей, стало понятно что, достаточного основания для оказания недоверия главе РГА – нет! Вся эта постановочная сессия была устроена с единственной целью – убрать человека, который мешает главам горсовета и райсовета, заниматься самоуправством и работать на себя.
Коротко и сначала.
Провокация по-Ренийски - признание

Провокация по-Ренийски - признание 24.10.2016 г. В г. Рени возле здания райгосадминистрации была совершена провокационная попытка свержения главы райадминистрации под управлением местных "князьков", по приказу "пахана".

Конфронтация
 МЭРСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ -2

Намедни глава РГА собрал громаду Рени в Доме культуры. На повестке дня стоял вопрос о правомерности передачи жилфонда в управление одесской компании «ЖЭК». Дебаты были горячими. И.Плехов не давал говорить оппонентам, вырывал из рук микрофон, оскорблял людей. Одним словом, вел себя весьма некорректно. Громада высказалась против мэра и его одесситов.
Глава РГА С.Белюк заступился за громаду и призвал мэрию соблюдать закон. После этого плеховцы устроили заговор против главы РГА С.Белюка
Конфронтация
 МЭРСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ 

После местных выборов 2015г. новоиспечённый мэр Рени, бил себя в грудь и декламировал примерно следующее: Прошлая мэрия, администрация, райсовет вели конфронтацию, из-за этого решение многих вопросов тормозилось. Мы будем дружить со всеми ветвями власти, ради процветания Рени!
РЕНИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ
 -Тепло дали везде и своевременно. Но, у депутатов оказывается всё равно есть какие то претензии (правда, непонятно какие?). Арабаджи говорит: Мы к вам претензии не имеем, но мы всё равно попробуем оказать недоверие. Маразм! или заговор? самый интересный вопрос: Что там делает цыган - Лантинов? (ВИДЕО).
РЕНИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ
 ГРОМАДА РЕНИ НЕ ДОВЕРЯЕТ МЭРУ
Собрание жильцов многоквартирных домов. Громада Рени обращается в райгосадминистрацию, по поводу рейдерской политики мэра , РГА требует соблюдение закона, а мэрия разыгрывает шоу (перебивает докладчиков, переходит на личности, вырывает микрофон и выключает звук, и т.д.). Правда колет глаза. СМОТРИТЕ КИНО БЕЗ МОНТАЖА.

ГРОМАДА РЕНИ НЕ ДОВЕРЯЕТ МЭРУ
Мэр Рени И.Плехов сливает жилфонд одесситам, толкает жильцов в коммунальное рабство, а придворная журналистка А.Бондарева повторяет за ним. Снимают кино (собрание жильцов многоквартирных домов), вырезают выступления оппонентов, и комментируют так, как им выгодно. Таким образом, меняется вся картина. Рейдерство превращается в реформу. СМОТРИТЕ КИНОМОНТАЖ.

КЛАН УРБАНСКИХ
 УРБАНСКИЕ: ТЁМНОЕ ПЯТНО НА ИМИДЖЕ "БПП" ОДЕСЧИНЫ

Семейный клан Урбанских в Одессе знают все. Скандальный Игорь Урбанский приходится отцом нынешнему главе областного совета и народному депутату от «Блока Петра Порошенко», однако своими делами известен не только за пределами города, но и вне Украины. Кроме него, город «оккупировали» еще двое Урбанских — его сыновья Анатолий и Александр.
От т.Сони
 ГОРОД БЕЗ ГОЛОВЫ

О,Боже! в Рени что, война началась? На нас что, напали оккупанты? Я как прошлась по центральным безымянным улицам /старые названия убрали, новых не поставили/, я не узнала свой город. Кладбище деревьев,
ГОРОД ПРОТИВ МЭРА
 ГРОМАДА ВЫРАЗИЛА НЕДОВЕРИЕ МЭРУ И.ПЛЕХОВУ
/Рени – 2016/

12.10.2016г. в 18.00 в Доме культуры по инициативе Райгосадминистрации состоялось собрание жильцов проживающих в многоквартирных домах, по проведению жилищной реформы в ренийском районе.
На повестку дня были вынесены два вопроса: Правомерность передачи горсоветом жилфонда Рени, в управление «ЖЭК» Одесса; и поднятие тарифа на квартплату более чем на 300%.
Присутствовали: Глава РГА С.Белюк, зам.И.Самойлюк, советник С.Колевич, предрайсовета О.Зуев; мэр И.Плехов, второй мэр А.Лантинов, третий мэр А.Морозюк; другие официальные лица и представители громады, т.е. жильцы многоквартирных домов. /Зал был переполнен/.
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
 ГОРОД БЕЗ ДЕРЕВЬЕВ, НО С ТРОТУАРАМИ
/Рени – 2016/
Осень, во дворе октябрь, пошли дожди.
Городская власть весь год плясала на Площади и вешала громаде «лапшу». И вот в августе нардепу Ал.Урбанскому удалось таки открыть какую то финансовую линию для Рени. /Пару млн. грн. с дотации райсовета, пару млн. грн. с облбюджета, пару млн. грн. с госбюджета …/. С миру по нитке, голому рубаха
ЗРАДА

 ИЗ ОДЕССЫ В РЕНИ, КАК ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
/Мэр Рени «сливает» жилфонд/ 

Справка: 2008 году горсовет/Маципудра/ передал в аренду КП Водоканал Одесской фирме ("Дунай ТТК"), с нарушением действующего законодательства. Когда «инвестор» брал Водоканал в аренду, он обещал:

История учит тому, что ничему не учит.
И вот опять Одесская фирма («ЖЭК»). На этот раз горсовет (Плехов) сливает жилфонд, (отдаёт многоэтажные дома на «обслуживание», грубо нарушая действующее законодательство и полностью игнорируя права жильцов).

Чем кончится этот рейдерский флеш-моб? Устоит ли жилфонд форпоста Рени, против варяг?
И как дальше будет жить город на Дунае, в стране парадоксов? Время покажет.

статистика
Індекс споживчих цін за вересень 2016 року
Вниманию субъектов предпринимательской деятельности Измаила, Кили, Рении, Болграда Измаильского , Килийского, Ренийского и Болградского районов!

Измаильская объединенная государственная налоговая инспекция ГУ ГФС в Одесской области  проводит семинар посвященный изменениям в налоговом законодательстве, а также порядку составления и предоставления налоговой отчетности.

           Семинар состоится 28 октября в конференц-зале Измаильской ОГНИ (ул. Кишиневская,3). Начало семинара в 10 часов. Вход бесплатный.

            Дополнительную информацию можно получить по телефону (04841)7-28-60   или в Центре обслуживания плательщиков Измаильской ОГНИ.

 

 Пресс-служба Измаильской ОГНИ 

ГУ ГФС  в Одесской области»

! Сеансы телефонной связи «горячая линия

Измаильская объединенная государственная налоговая инспекция  ГУ ГФС в Одесской области 24 октября  2016 года  с 15-00 до 17-00 проводит сеансы телефонной связи  на тему:

  «Налоговые изменения - 2016». По телефону (04841) 7-28-60 на вопросы плательщиков относительно правильности расчета единого социального взноса, налога на доходы физических лиц, военного сбора  ответит  заведующая сектором организации работы Измаильской ОГНИ   Татьяна Федоровна Маринова.

 

Пресс-служба Измаильской ОГНИ 

ГУ ГФС в Одесской области
Внимание субъектов предпринимательства и общественных организаций!

25 октября в 14-30 в г. Одессе (ул.Семинарская, 5, актовый зал ГУ ГФС в Одесской области) состоится встреча начальника ГУ ГФС в Одесской области Г.В.Милютина с представителями бизнеса и общественности. Во время встречи планируется обговорить вопросы деятельности ГУ ГФС в Одесской области и подчиненных налоговых инспекций.

                       О желании принять участие в этой встрече просим сообщить в Измаильскую ОГНИ (г.              

                       Измаил, ул. Кишиневская, 3) или по телефонам (0482) 377-576, (0482) 326-228.

 Пресс-служба Измаильской ОГНИ 

ГУ ГФС в Одесской области»

Налоги на землю , на недвижимое имущество уплачиваем вовремя

Налоги на землю , на недвижимое имущество уплачиваем вовремя

 

Статья 67 Конституции Украины обязывает каждого гражданина платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

            Разделом 12 Налогового Кодекса Украины введен налог на имущество. В составе этого налога предусмотрена уплата в течении 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения налога на землю (статья 287)  , а также налога на недвижимое имущество (статья 266). Такие уведомления  были вручены гражданам для уплаты.

          Статья 126 Кодекса предусматривает штрафные санкции за несвоевременную уплату налогов при задержке платежа до 30 календарных дней включительно – 10 % от суммы долга , свыше 30 дней – 20%.

         Кроме того , статьей 129  Кодекса предусматрено начисление пени за каждый день просрочки платежей.

                В случае не получения налогового уведомления-решения , или  не согласия  плательщика с суммой налога необходимо обратиться в Центры обслуживания плательщиков по адресам: в Измаиле - ул. Кишиневская,3, в Рени - ул. Дунайская, 88а , в Килие – Киченко,54, в Болграде – ул.Асена Христева,26 и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

           Информацию также можно получить по телефонам (04841) 7-2-07, (04841) 7-28-55.

      Уважаемые налогоплательщики! Измаильская объединенная государственная налоговая инспекция  призывает вас своевременно уплачивать предусмотреные Законом налоги не дожидаясь применения финансовых санкций!

 

Пресс-служба Измаильской ОГНИ 

 ГУ ГФС в Одесской области

      

Реклама
Авторизация
Праздники

Маршрутки Рени-Одесса, Одесса-Рени


Кадендарь
«    Октябрь 2016    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Архив новостей
Октябрь 2016 (52)
Сентябрь 2016 (53)
Август 2016 (61)
Июль 2016 (52)
Июнь 2016 (62)
Май 2016 (62)
Опубликовнные материлы, фотографии, видеосъемки, размещенные на сайте, и являющиеся авторской работой - ЗАПРЕЩЕНО размещать, и использовать на других сайтах и блогах:
1. Без разрешения автора.
2. Без указания прямой ссылки на источник.
3. В каких либо других целях, не связанных с темой публикации.
Сайт является новостным порталом города Рени и Ренийского района.
Электронная почта:
info@reniinfo.od.ua
Сортировать новости по: дате новости | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
5,6,11 октября в читальном зале центральной районной библиотеки прошли часы правоведения для учащихся 10 класса Ренийской гимназии, 11 класса ООШ № 3 и 10-11 классов ООШ № 5. Час правоведения
 ГОРОД БЕЗ ГОЛОВЫ

О,Боже! в Рени что, война началась? На нас что, напали оккупанты? Я как прошлась по центральным безымянным улицам /старые названия убрали, новых не поставили/, я не узнала свой город. Кладбище деревьев,
«Ярмарок професій» у Ренійському районі

З метою професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття професій, актуальних на ринку праці в рамках проведення загальнообласних профорієнтаційних заходів 04 листопада 2016 року о 14 годині в приміщенні Центру дитячої творчості м. Рені відбудеться масовий захід «Ярмарок професій». Основна мета «Ярмарку професій» - поінформувати старшокласників про світ професій та шляхи їх набуття, про права молоді при вступі в навчальні заклади. Організатори заходу Ренійський районний центр зайнятості та Відділ освіти, молоді та спорту Ренійської РДА. Запрошені представники навчальних закладів м. Одеса та м. Ізмаїл.